Kontakt

Ing. Zuzana Kováčová
 
01701 Považská Bystrica
 
Tel: 0948 031 052
 
E-mail:

Novinky

20.3.2011
- Pozrite si všetko čo potrebujete vedieť keď nastane pracovný úraz.

24.2.2011
- Pridaná sekcia FAQ/Často kladené otázky, kde Vám odpovieme na Vaše najčastejšie dotazy.

1.12.2010
- Spustili sme náš nový web www.bozp-tech.sk

Školenia

 

Školenia
Zamestnávateľovi zo zákona o BOZP vyplýva aby pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamoval každého zamestnanca s právnymi a ostatnými predpismi.

Školenia slúžia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na oboznámenie sa so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a tiež overujú ich znalosti.

Vzhľadom k tomu, že vlastníme oprávnenie na výchovu a vzdelávanie skupiny 01.1 v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z. môžeme vykonávať nasledovné školenia:
  • školenie novoprijatých zamestnancov,
  • opakované školenie zamestnancov,
  • školenie vedúcich zamestnancov.