Kontakt

Ing. Zuzana Kováčová
 
01701 Považská Bystrica
 
Tel: 0948 031 052
 
E-mail:

Novinky

20.3.2011
- Pozrite si všetko čo potrebujete vedieť keď nastane pracovný úraz.

24.2.2011
- Pridaná sekcia FAQ/Často kladené otázky, kde Vám odpovieme na Vaše najčastejšie dotazy.

1.12.2010
- Spustili sme náš nový web www.bozp-tech.sk

Dokumentácie BOZP

 

Dokumentácia BOZP zahŕňa:

  • spracovanie osnovy pre oboznamovanie, informovanie a overenie znalosti pre novoprijatých zamestnancov,

  • spracovanie osnovy pre zabezpečenie oboznamovania, informovania a overovania znalosti zamestnancov s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov

  • školenie zástupcu zamestnancov,

  • spracovanie nebezpečenstiev, ohrození a posúdení rizík pri všetkých činnostiach, ktoré sa u zamestnávateľa vykonávajú,

  • spracovanie koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

  • spracovanie zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov,

  • spracovanie zásad pre poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na zabezpečenie telesnej hygieny zamestnancov,

  • spracovanie vnútorných predpisov a ďalších predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.