Kontakt

Ing. Zuzana Kováčová
 
01701 Považská Bystrica
 
Tel: 0948 031 052
 
E-mail:

Novinky

20.3.2011
- Pozrite si všetko čo potrebujete vedieť keď nastane pracovný úraz.

24.2.2011
- Pridaná sekcia FAQ/Často kladené otázky, kde Vám odpovieme na Vaše najčastejšie dotazy.

1.12.2010
- Spustili sme náš nový web www.bozp-tech.sk

Autorizovaný bezpečnostný technik

Bezpečnostno-technickú službu môže vykonávať buď bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik.

Aký je rozdiel medzi bezpečnostným technikom a autorizovaným bezpečnostným technikom? V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. môže bezpečnostný technik vykonávať bezpečnostného technika len v odvetviach, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.. Pri odvetviach nachádzajúcich sa v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. môže bezpečnostno-technickú službu vykonávať len autorizovaný bezpečnostný technik. Rozdiel je aj v prípade vzniku závažného pracovného úrazu, pretože závažný pracovný úraz môže šetriť len autorizovaný bezpečnostný technik.

Autorizovaný bezpečnostný technik je teda bezpečnostný technik, ktorý po absolvovaní najmenej dvoch rokov odbornej praxe po získaní osvedčenia úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce.